Recenzja książki “Epoka człowieka” w Nowym Obywatelu

Zachęcamy do lektury najnowszego tekstu Tomasza Markiewki opublikowanego w papierowym numerze Nowego obywatela (numer 27, jesień 2018). Tomek recenzuje książkę Ewy Bińczyk z Instytutu Filozofii UMK o katastrofie środowiskowej pt. „Epoka człowieka”. Globalne ocieplenie, wymieranie gatunków, niszczenie gleb to procesy, które już teraz zmieniają nasz świat na gorszy. Niestety, jak to często bywa, najbardziej cierpią na tym najsłabsi. Wciąż jednak mamy szansę uratować planetę i zmienić świat na lepsze. W Razem całym serem popieramy działania na rzecz skutecznej walki z katastrofą środowiskową.

Fragment recenzji na zachętę:

Jak podaje Bińczyk, według danych Oxfamu już teraz 400 tys. ludzi rocznie umiera w krajach najuboższych w wyniku zmian klimatycznych i głodu oraz chorób zakaźnych, do których przyczyniają się katastrofy pogodowe. Kryzys środowiskowy będzie prowadził również do poważnych spadków w produkcji rolniczej: w części krajów Afryki może to być spadek o 50% do roku 2020, w Centralnej i Południowej Azji 30% do roku 2050, tyle samo w Ameryce Łacińskiej do roku 2080. Susze, na które przynajmniej pośredni wpływ miało globalne ocieplenie, mogły przyczynić się do konfliktów w Darfurze, Liberii, Somalii, północnej Nigerii i Syrii. Należy spodziewać się narastania tego typu problemów, które przyczynią się do pogłębienia kryzysu migracyjnego, bo z oczywistych względów ludzie będą uciekali z terenów objętych wojną i niezdatnych do godnego życia. Istnieje w tym wszystkim także wymiar płciowy. Zacytujmy samą Bińczyk: „Aż 75% ofiar śmiertelnych tsunami na Sumatrze w 2004 roku i 90% poszkodowanych cyklonu i powodzi w Bangladeszu w roku 1991 stanowiły kobiety. Ponieważ nie dotarły do nich na czas oficjalne ostrzeżenia, nie uciekały same, lecz wraz z dziećmi, a także pozostawały za długo w swych domach, oczekując na pomoc bliskich im mężczyzn. Tymczasem w publicznej debacie na temat zmian klimatycznych kobiety są znacząco niedoreprezentowane. […] Pośród uczestników konferencji paryskiej ONZ w 2015 roku było tylko 35% kobiet”.

Całość w najnowszym numerze “Nowego Obywatela”.

43209895_2098202803547226_4223575847094714368_n

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>