Artur Eichhorst – nasz kandydat do sejmiku w okręgu nr 4

Z drugiego miejsca w okręgu obejmującym Toruń oraz powiaty toruński i chełmiński do sejmiku kandyduje Artur Eichhorst, który od urodzenia żyje w grodzie Kopernika.

sejmiki_Artur

Artur od czterech lat jest zaangażowany w działalność antydyskryminacyjną w ramach Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności – SPR. Wspólnie z tą organizacją współtworzy rozmaite inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz inne przesłanki. W ubiegłym roku współorganizował QueerFest i Marsz Równości w Toruniu. Dlatego też w sejmiku chce zadbać o szeroko rozumianą politykę równościową.

Jako radny sejmiku zadbam o to, aby samorząd organizował ponadprogramowe zajęcia edukacji antydyskryminacyjnej, seksualnej oraz dotyczącej praw pracowniczych. Ponadto dążyć będę do tego, aby w lokalnej polityce bardziej uwzględniano perspektywę grup dyskryminowanych – szczególnie kobiet, które samorząd powinien aktywnie wspierać w powrocie na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Zdecydowany nacisk położymy na zwiększenie dostępności żłobków, przedszkoli i domów opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Jako kulturoznawca chcę, aby mieszkańcy i mieszkanki województwa mieli równy dostęp do atrakcyjnej oferty kulturalnej niezależnie od tego czy mieszkają w dużych miastach, czy też małych miejscowościach i wsiach.

Chciałbym też podkreślić, że gwarantem równego traktowania wszystkich mieszkańców i mieszkanek jest zasada świeckości. Żadna z religii nie może być uprzywilejowana w życiu publicznym, a instytucje samorządowe, placówki edukacyjne czy kulturalne muszą być świeckie, co dziś niestety nie jest tak oczywiste. To od samorządu zależy jak zorganizowane są w szkole lekcje etyki lub to, czy instytucje kulturalne mogą sobie pozwolić na swobodę artystyczną. Kościół nie będzie decydować o tym, co może być pokazywane w teatrach, czego uczy się w szkole lub czy osoby starające się o dziecko będą miały dostęp do zapłodnienia metodą in vitro. W obliczu działań obecnej ekipy rządzącej krajem, to samorząd musi stanąć na straży równości i świeckości.

Jeśli chcecie równości w samorządzie, głosujcie na Artura Eichhorsta!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>