Postulaty sejmikowe dla kobiet – konferencja prasowa

Wczoraj, w rocznicę Czarnego Protestu, przed zorganizowaną z tej okazji w Bydgoszczy demonstracją, reprezentantki naszego okręgu wspólnie osobami z Razem Bydgoszcz przedstawiły na konferencji prasowej nasze sejmikowe postulaty dotyczące kobiet.

Karolina Kozłowska z bydgoskiego Razem zadeklarowała, że w sejmiku będziemy walczyć o to, by wprowadzić wojewódzkie programy in vitro dla wszystkich par, które tego potrzebują. Przypomniała także, że Razem jest partią prawdziwie prokobiecą, a ponad połowa “jedynek” na naszych sejmikowych listach to kobiety.

Kasia Pałgan

Kasia Pałgan, kandydująca z okręgu nr 3 (Grudziądz i okoliczne powiaty) przedstawiła dramatyczną sytuacją z dostępem do żłobków w województwie – okazuje się, że aż w dwóch powiatach: rypińskim i radziejowskim nie ma ani jednego żłobka! Natomiast w całym w województwie liczba miejsc w żłobkach nie zaspokaja nawet 1/10 zapotrzebowania. Chcemy to zmienić i stworzyć regionalne programy finansowania nowych miejsc w żłobkach. Żłobki to inwestycja w zwiększenie aktywności zawodowej, zwłaszcza kobiet!

Pola Matysiak

Paulina Matysiak, kandydująca z okręgu nr 4 (toruńsko-chełmżyńskiego) opowiedziała o nierównych płacach kobiet i mężczyzn za tę samą płacę. W Razem chcemy, żeby we wszelkich instytucjach samorządowych obowiązywała równość płac za jednakową pracę, bez względu na płeć.

Adam Hoffmann na koniec konferencji zwrócił uwagę na olbrzymi problem z przemocą w rodzinie, która dotyka przede wszystkim kobiety. W sejmiku wojewódzkim chcemy wprowadzić kompleksowe programy wsparcia dla osób, które doświadczają przemocy.

Zwracamy przy tym uwagę, że Razem jest nie tylko partią walczącą o prawa kobiet, ale także po prostu partią kobiet. Na 85 okręgów sejmikowych w aż 44 liderkami naszych list są kobiety. W naszym województwie w okręgach obejmujących dwa największe miasta regionu, czyli Bydgoszcz i Toruń, na pierwszych miejscach na listach są kobiety: Paulina Matysiak i Karolina Kozłowska. W każdym organie Razem obowiązuje parytet płci. Nie może być prawdziwej demokracji, jeśli połowa społeczeństwa nie należnej sobie reprezentacji!

#KobietyDoPolityki!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>