Paulina Matysiak – nasza kandydatka do sejmiku w okręgu nr 4

Kontynuujemy dziś przedstawianie osób kandydujących z naszych list do sejmiku w woj. kujawsko-pomorskim.

Liderką listy w okręgu nr 4, obejmującym Toruń oraz powiaty toruński i chełmiński, jest Paulina Matysiak.

sejmiki_Pola

W Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paulina chce wykorzystać swoje doświadczenie samorządowe – podczas pracy w urzędzie miasta zajmowała się sprawami z zakresu kultury i partycypacji społecznej. Udział mieszkańców regionu w podejmowaniu istotnych i kluczowych decyzji jest dla niej bardzo ważny.

Paulina chce się w sejmiku zająć tymi tematami, które wpływają na jakość naszego codziennego życia: publiczny transport, dostępny dla wszystkich mieszkańców, tak by mogli wygodnie i bezpiecznie dojechać do pracy, do lekarza, czy skorzystać z oferty kulturalnych lub sportowych instytucji; zniesienie barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym czy rodzicom z małymi dziećmi; w końcu godna płaca i stabilne zatrudnienie – samorząd musi stać po stronie pracowników.

Tak Paulina mówi o swoich celach:

Samorząd może być i powinien być wzorem dobrego pracodawcy! Chciałabym, żebyśmy w sejmiku ustalali co roku poziom godnej płacy. Obecnie często nie wystarcza ona na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Pracownicy samorządu, ale też instytucji państwowych – szpitali, muzeów czy instytucji kultury – powinni być zatrudniani na umowę o pracę. Wypychanie ludzi na umowy cywilnoprawne to szukanie oszczędności kosztem pracowników. Dlatego skończymy z tym procederem!Samorząd powinien stać po stronie pracowników – chcemy zapewnić wsparcie wszystkim nowopowstającym związkom zawodowym, a w ogłaszanych przez nas przetargach będziemy zawierać klauzule społeczne – wykonawcy i podwykonawcy naszych inwestycji powinni mieć zagwarantowane bezpieczne zatrudnienie.

Głosujcie na Paulinę Matysiak!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>