Pokaz filmu “Artykuł osiemnasty”

“Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Czy artykuł 18. konstytucji rzeczywiście uniemożliwia wprowadzenie prawa do zawierania małżeństw jednopłciowych w Polsce? Próbowałyśmy i próbowaliśmy wczoraj znaleźć odpowiedź na to pytanie podczas debaty wokół filmu “Artykuł osiemnasty”, którego pokaz nasz okręg zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Pracownia Różnorodności.

artykul18bmaly

Po pokazie w debacie udział wzięły i wzięli: dr Beata Bielska z Instytutu Socjologii UMK i Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności, autorką doktoratu o ruchu LGBT w Polsce; Przemysław Szczepłocki, prawnikiem ze Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności – SPR, (współ)autorem ustaw i uzasadnień do ustaw o związkach partnerskich i o przestępstwach z nienawiści; oraz Magdalena Malińska z Zarządu Krajowego Partii Razem. Bardzo aktywnie włączyła się również zgromadzona publiczność, za co serdecznie dziękujemy. Rozmawiałyśmy i rozmawialiśmy między innymi o tym, czy faktycznie tytułowy artykuł osiemnasty wyklucza możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci; o tym, jak sprawić by polskie państwo nie dyskryminowało nikogo; a także o roli polskiego Kościoła w wykluczaniu 2 milionów obywatelek i obywateli z pełnoprawnego udziału w życiu publicznym. Dyskusję moderował Artur Eichhorst – członek naszego okręgu, jednocześnie działający w SPR.

artykul18cmaly

Bardzo dziękujemy wszystkim dyskutantkom i dyskutantom. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Razem Toruń!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>