Chcemy Karty Równości dla Brodnicy!

W marcu złożyłyśmy i złożyliśmy petycje do dziesięciu miast regionu w sprawie podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dokument ten, będący dla samorządu deklaracją i zobowiązaniem prowadzenia polityki równościowej, do tej pory podpisały w Polsce zaledwie trzy miasta: Nysa, Aleksandrów Kujawski, a niedawno także, na skutek petycji Razem, Legnica.

18 kwietnia 2018 reprezentacja naszego okręgu, w składzie: Paulina Matysiak i Artur Eichhorst, wybrała się na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy, na którym odbyła się dyskusja na temat przyjęcia Karty. W trakcie obrad starałyśmy i staraliśmy się przekonać Komisję do pozytywnego zaopiniowania naszej petycji. Wskazywałyśmy i wskazywaliśmy na to, że polityka równościowa ma swój wymiar praktyczny, wpływający bezpośrednio na jakość życia w mieście, dotyczący np. systemu opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, oraz symboliczny, związany chociażby z nadawaniem ulicom kobiecych patronek.

brodnica1

Mamy nadzieję, że nasze argumenty przekonają Radę Miejską Brodnicy do podpisania Karty Równości!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>