Feminizm socjalny, nie liberalny

Wczoraj na portalu Wszystko Co Najważniejsze ukazał się felieton “Feminizm socjalny, nie liberalny”, który napisała Paulina Matysiak, członkini zarządu naszego okręgu. Pola wyjaśnia w nim dlaczego postulaty feministyczne są ciągle aktualne. Kobiety są dyskryminowane ekonomicznie i politycznie, doświadczają przemocy i nierównego traktowania, a także spycha się na nie mnóstwo obowiązków. Nie zmienimy tego, jeśli kobiety nie będą miały należnej im reprezentacji politycznej.

[...] w tworzeniu prawa powinno brać udział więcej kobiet, dzięki czemu kobieca perspektywa miałaby szansę przebić się do mainstreamu. Powoli do polityki trafia coraz więcej kobiet – ostatnia kadencja jest tego przykładem. Jeśli chodzi o liczbę kobiet we władzy ustawodawczej, to był to najlepszy w historii parlamentu wynik: 27% mandatów do sejmu i 13% do senatu zdobyły właśnie kobiety. Z pewnością takiemu wynikowi pomogły kwoty na listach, a także wewnętrzne regulacje w niektórych ugrupowaniach politycznych.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>