“Zielona rewolucja” – recenzja książki

W najnowszym numerze pisma “Menażeria” Rafał Derda z toruńskiego okręgu partii Razem recenzuje “Zieloną rewolucję” Ralpha Fucksa. Pozycja ta podejmuje zagadnienie wpływu gospodarki na środowisko naturalne. Zawarte są w niej propozycje zmian ekonomicznych, które ograniczyłyby obecną degradację przyrody, a jednocześnie przyczyniłyby się do sprawiedliwszej dystrybucji dóbr w skali globalnej. Pod spodem zamieszczamy fragment  recenzji.  Zapraszamy do lektury.

Ralf Fücks to znacząca postać w życiu społecznym naszych zachodnich sąsiadów. W latach dziewięćdziesiątych był burmistrzem Bremy z ramienia Zielonych, a obecnie pełni funkcję prezesa Fundacji im. Heinricha Bölla, jednej z najbardziej opiniotwórczych instytucji intelektualnych europejskiej lewicy1. Wydana ostatnio przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa „Zielona rewolucja” jest jego najświeższą książką, w której podejmuje temat jak najbardziej aktualny, a może nawet naglący, to jest degradacja środowiska naturalnego. Pozycja ta jest dosyć obszerna (prawie czterysta stron) oraz solidnie poparta materiałami źródłowymi (292 przypisy odsyłające do innych książek lub stron internetowych). Punktem wyjścia dla rozważań autora jest stwierdzenie, że geologicznie weszliśmy już w epokę antropocenu2, czyli momentu, w którym to nasz gatunek jest najważniejszym czynnikiem zmieniającym funkcjonowanie natury, czynnikiem zmieniającym to funkcjonowanie w sposób jednoznacznie negatywny. Przytaczane przez Fücksa liczby, które mają potwierdzić powyższą tezę, nie napawają optymizmem. Pierwszy przykład z brzegu. W 2011 roku światowa emisja dwutlenku węgla wyniosła 34 miliardy ton, podczas gdy maksymalna ilość wspomnianego związku chemicznego, który może wchłonąć nasza atmosfera bez katastrofalnych skutków ekologicznych wynosi około 840 miliardów ton. Łatwo obliczyć, że w przeciągu 25 lat dojdziemy do granicy, za którą globalne ocieplenie o skali od 4 do 6 stopni stanie się faktem. Inne dane, np. te dotyczące degradacji środowiska w krajach trzeciego świata, są jeszcze bardziej niepokojące.

Całość recenzji do przeczytania na stronie “Menażerii”

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>