Relacja z pokazu “Solidarności według kobiet”

16 czerwca 2016 roku zorganizowaliśmy w Chełmży pokaz filmu Solidarność według kobiet. Pokazowi towarzyszyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości oraz publiczności.

Solidarność według kobiet to film poruszający problem marginalizowania roli kobiet w NSZZ „Solidarność”. Wypowiadają się w nim zarówno osoby dobrze znane – choćby Jadwiga Staniszkis czy Henryka Krzywonos – jak i zapomniane bohaterki akcji przeprowadzanych przez „Solidarność”, np. Ewa Ossowska.

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy Beatę Bielską, aktywistkę społeczną, oraz Danutę Zdrojewską, radną miasta Chełmża. Moderatorem był Rafał Derda z Razem. W trakcie debaty poruszono wiele interesujących kwestii, między innymi problem niedoreprezentowania kobiet w kierownictwie polskich partii politycznych, zagadnienie wpływu płci na sposób uprawiania polityki oraz jak zmienić niekorzystne, konserwatywne tendencje, które prowadzą do dyskryminacji kobiet w przestrzeni publicznej.

dsc_0421

Danuta Zdrojewska zauważyła, że jeżeli chodzi o traktowanie polityczek przez polityków, to niestety niewiele się zmieniło od lat osiemdziesiątych, natomiast Rafał Derda poruszył problem instrumentalnego traktowania kobiet przez partie prawicowe. Co dla nas cenne, publiczność również brała aktywny udział w dyskusji.

Dziękujemy obecnym za przybycie i zapraszamy na kolejne pokazy Solidarności wobec kobiet w naszym regionie.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>