Delegaci Razem Toruń na Kongresie statutowym

W ostatni weekend, 16-17 marca, w Łodzi odbył się Kongres nadzwyczajny Partii Razem. Kongres uchwalił nowy statut partii. W pracach nad nim uczestniczyli członkowie Razem Toruń.

Razem w ciągu pierwszego roku swojego istnienia urosło z kilkuset do 3 tysięcy członków. Tak szybki wzrost sprawił, że stanęliśmy wobec konieczności napisania nowego statutu, który służyłby dużej partii przez kolejne lata. W Łodzi około 300 delegatów z całej Polski przegłosowało nowy statut i blisko 200 poprawek. Delegatami z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Partii Razem byli (na zdjęciu od lewej): Michał Musielak, Katarzyna Pałgan, Joanna Jurkiewicz, Przemysław Wewiór, Rafał Derda i Marcin Zyśk, .

Ideę, która stoi za nowym statutem, przedstawiła Marcelina Zawisza z Zarządu Krajowego:

Chcemy mieć statut, pozwalający na to, żeby w sposób demokratyczny zarządzać partią, która ma już tysiące członków i sympatyków w całej Polsce. Ludzie, którzy przychodzą do nas, widzą, że inna polityka jest możliwa, że demokratyczne zarządzanie faktycznie działa i że ich głos jest słyszalny – mogą mieć wpływ na program, na to, jak partia funkcjonuje na zewnątrz i wewnątrz. Wszystkie nasze ciała – poczynając od rady krajowej, zarządu krajowego czy zarządów okręgów – są ciałami kolektywnymi, w których stosujemy zasady parytetu.

Mamy nadzieję, że nowy statut pozwoli nam na połączenie wymogu efektywnego zarządzania z prawdziwą, oddolną demokracją wewnątrz Razem.

SHARE IT:

Trackbacks for this post

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>