“Nie” dla rasizmu, “tak” dla integracji!

W sobotę 19 marca przedstawiciele Razem Toruń wzięli udział w marszu „Powiedz nie rasizmowi”. Dzień wcześniej w warszawskim biurze naszej partii odbył się okrągły stół z udziałem organizacji zajmujących się imigrantami. Anna Dwojnych z toruńskiego Razem była współautorką rekomendacji dla partii.

Marsz „Powiedz nie rasizmowi”

Ogólnopolską manifestację „Powiedz nie rasizmowi” zorganizowała Koalicja Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi – nieformalne porozumienie wielu organizacji, w skład którego wchodzą m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Partia Zieloni, Pracownicza Demokracja i Partia Razem.

Marsz był odpowiedzią na wydarzenia z ostatnich miesięcy – rekordowej liczby aktów przemocy skierowanej przeciw obcokrajowcom i rasistowskich demonstracji organizowanych przez skrajną prawicę. Nacjonaliści pasożytują na strachu wzbudzanym cynicznie przez część establishmentu – w tym obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość – na potrzeby kampanii wyborczej. Niestety, także po wyborach nie brakuje rasistowskich wypowiedzi ze strony polityków, na przykład ze strony ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Akty przemocy na tle rasistowski mają miejsce również w naszym regionie, np. w Grudziądzu. Nie godzimy się na to! Biorąc udział w marszu, głośno zamanifestowaliśmy nasz sprzeciw wobec takiemu traktowaniu obcokrajowców i ludzi o innym pochodzeniu etnicznym.

Okrągły stół  „Kryzys uchodźczy i polityka migracyjna Unii Europejskiej”

Dzień wcześniej, 18 marca, w ogólnopolskim biurze Partii Razem miał miejsce okrągły stół  „Kryzys uchodźczy i polityka migracyjna Unii Europejskiej”.

Kryzys uchodźczy to obecnie najważniejsze wyzwanie stojące przed Unią Europejską. Celem spotkania była pogłębiona dyskusja na jego temat. Poruszono zagadnienia europejskiej polityki migracyjnej i potrzeby wymiany doświadczeń oraz perspektyw między aktorami sceny politycznej, eksperckiej i pozarządowej. Dyskusja była pierwszym krokiem do stworzenia całościowego planu polityki migracyjnej, jednocześnie humanitarnego oraz zaspokajającego obawy mieszkańców Polski i Europy.

Znaczący udział w formowaniu stanowiska naszej partii miała Anna Dwojnych. Działaczka Razem Toruń i badaczka społeczna napisała rekomendacje, w których apeluje o stworzenie kompleksowego systemu integracji uchodźców. Swoje zalecenia oparła na obserwacjach poczynionych w trakcie realizacji badań „Uchodźcy mają głos – partycypator”, przeprowadzonych w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Anna Dwojnych podkreśla, że stworzenie skutecznej polityki integracji jest warunkiem przełamania uprzedzeń Polaków wobec migrantów.

Cztery filary integracji

Plan integracji powinien opierać się na czterech filarach – argumentuje Anna Dwojnych.

Pierwszym filarem jest edukacja kulturowa Polaków. Osoby, które mają styczność z uchodźcami (aktualnie głównie z Czeczenii i Ukrainy) podkreślają jej znaczenie dla zrozumienia i akceptacji imigrantów. W swoich rekomendacjach Anna Dwojnych podaje następujący przykład:

Uchodźca, który nie chce w Polsce podjąć pewnego rodzaju prac, traktowany jest jako osoba roszczeniowa i leniwa. W praktyce, po kilkukrotnym odrzuceniu oferty pracy, nie może dalej ubiegać się o zatrudnienie. Rozwiązaniem jest edukacja pracowników wojewódzkich lub powiatowych urzędów pracy, wskazanie im, że w pewnych religiach i kulturach mężczyznom i kobietom nie wolno wykonywać określonych prac.

Drugi filar to edukacja kulturowa cudzoziemców, którzy często nie potrafią odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku, co wywołuje wśród nich  frustrację, agresję i niechęć do asymilacji. Anna Dwojnych argumentuje, że potrzebni są asystenci kulturowi dla cudzoziemców uczący ich podstaw funkcjonowania w Polsce, zaczynając od tak banalnych rzeczy jak obsługa bankomatów, robienie zakupów, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej czy z systemu opieki zdrowotnej. Niezbędna jest również edukacja w zakresie polskich obyczajów.

Pomoc psychologiczna powinna być kolejnym filarem integracji. Pomoc specjalistów potrzebna jest zarówno osobom dotkniętym traumą wojenną, jak i również tym, którzy nie odnajdują się w nowych warunkach społecznych. Należy zwrócić uwagę m.in. na mężczyzn, którzy pośrednio w wyniku migracji stracili dotychczasową wysoką pozycję społeczną. Istotne jest, aby w przypadku krajów muzułmańskich, trzymać się zasady, zgodnie z którąz mężczyznami pracują mężczyźni, a z kobietami – kobiety.

Ostatnim filarem integracji jest pomoc językowa. Anna Dwojnych tłumaczy:

W Polsce brakuje zarówno nauczycieli języka polskiego dla cudzoziemców, jak i nauczycieli językowych dla Polaków, którzy współpracują z cudzoziemcami. Dzieci cudzoziemców przychodzą do polskiej szkoły bez żadnego przygotowania językowego, co utrudnia im funkcjonowanie w placówkach edukacyjnych. Potrzebne byłyby lekcje polskiego dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach, ale także asystenci językowi, którzy mogą pośredniczyć w kontaktach między z uchodźcami a pracownikami instytucji publicznych.

Zdaniem Anny Dwojnych w politykę integracji opartą na czterech filarach należy włączyć orientalistów, którzy mogliby wesprzeć instytucje publiczne (szkoły, szpitale, urzędy itd.) w roli asystentów językowych i kulturowych.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>