Razem świętuje Dzień Kobiet

Dzień Kobiet obchodzony jest na całym świecie od 1910 roku. Został ustanowiony, aby wspierać ideę praw kobiet, między innym powszechnego prawa wyborczego. Choć możliwość udziału w wyborach wydaje się dziś czymś oczywistym w krajach zachodnich, to wiele problemów, jak walka z przemocą wobec kobiet czy nierównościami ekonomicznymi dotykającymi kobiety, pozostaje wciąż aktualnych. Z okazji Dnia Kobiet Partia Razem życzy wszystkim kobietom wytrwałości w realizacji swoich pragnień, potrzeb i ambicji – niezależnie od funkcjonujących stereotypów.

Dzień Kobiet – lewicowe źródła

Dzień Kobiet kojarzy się nam współcześnie przede wszystkim z wręczaniem kwiatów i innych drobnych prezentów. Nie ma w tym oczywiście niczego złego. Warto jednak pamiętać, że święto, które obchodzimy 8 marca, zostało ustanowione z ważnych politycznych powodów i chodzi w nim o coś więcej niż tylko dawanie upominków.

Zaczęło się od Stanów Zjednoczonych. Socjalistyczna Partia Ameryki zapoczątkowała tam Narodowy Dzień Kobiet w 1909 r. Już rok później Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła ogólnoświatowy Dzień Kobiet. Ustalono, że święto ma pomóc w krzewieniu idei kobiecych praw. W związku z tymi szlachetnymi źródłami Dnia Kobiet warto przypomnieć, jak ciężką walkę musiały toczyć kobiety, aby zdobyć prawa, które dziś wydają się oczywistością. I jak wiele pozostaje do zrobienia.

W 1791 roku Olimpia de Gouges ogłosiła we Francji Deklarację Praw Kobiet i Obywatelki. Jej manifest był wzorowany na Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela przyjętej w czasie rewolucji francuskiej. Ta druga deklaracja, mimo szumnej nazwy zawierającej sformułowanie „prawa człowieka”, nie przyznawała kobietom praw obywatelskich. De Gouges została zgilotowana w 1793 roku – oskarżono ją o zdradę ideałów rewolucji. Postulaty zawarte w jej deklaracji nie zostały zaś wcielono w życie. Pierwsze prawa wyborcze dla kobiet wprowadzono dopiero na przełomie XIX i XX wieku w Nowej Zelandii i Australii. W Polsce zrobiono to w roku 1918 na mocy dekretu podpisanego przez Józefa Piłsudskiego. Prawa wyborcze nie były jedyną rzeczą, o którą musiały walczyć kobiety. Powinniśmy pamiętać, że przez lata odmawiano im na przykład dostępu do uniwersytetów. W Polsce po raz pierwszy dopuszczono pojedyncze kobiety do studiowania dopiero w roku 1894. Ponad 500 lat po powstaniu Akademii Krakowskiej.

Kobiety w Razem

Mimo niewątpliwego postępu, jaki dokonał się w tej sferze, kobiety wciąż nie zawsze są traktowana na równi z mężczyznami. Istnieje wiele badań dowodzących, że na różne sposoby dyskryminuje się je na rynku pracy. Ponadto wciąż nierozwiązanym problemem jest przemoc wobec kobiet. W Polsce musieliśmy stoczyć bój, aby w końcu nasz Sejm uchwalił ustawę ws. ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowe.

Partia Razem z całego serca popiera walkę o prawa kobiet. W listopadzie 2015 roku Rada Krajowa Razem wydała oficjalne stanowisko, w którym jednoznacznie opowiedziała się za aktywnym zwalczaniem przemocy wobec kobiet. Czytamy w nim między innymi:

Faktyczna równość kobiet i mężczyzn powinna być standardem cywilizacyjnym. Każde państwo powinno potępiać przemoc wobec kobiet i nie może powoływać się na żaden obyczaj, tradycję lub względy religijne, aby uniknąć wypełniania zobowiązań w zakresie jej eliminowania.

Razem wciela ideały równości także w praktyce. W ostatnich wyborach do Sejmu byliśmy partią z największą ilością kobiet na pierwszym miejscu listy wyborczej (20 na 41 okręgów wyborczych). We wszystkich naszych strukturach – zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym – obowiązuje parytet. Członkinie Razem aktywnie uczestniczą w życiu partii: w podejmowaniu decyzji, przygotowywaniu stanowisk czy reprezentowaniu jej na zewnątrz.

Raz jeszcze życzymy wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego! Aby mogły mieć uzasadnione poczucie, że nikt nie stawia im sztucznych przeszkód na drodze do realizacji ich pragnień i potrzeb.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>