Pokazy filmu ``Niepamieć``

W styczniu zorganizowaliśmy w Chełmży i Toruniu pokazy filmu “Niepamieć” połączone z dyskusjami z udziałem publiczności. Zachęcamy do wysłuchania nagrania z drugiego wydarzenia!

Film „Niepamięć” Piotra Brożka to pierwszy polski dokument poświęcony pańszczyźnie. W nietypowy sposób opowiada o problemie, który niemal nie istnieje w świadomości współczesnych Polaków. Chociaż pańszczyznę zniesiono półtora wieku temu, to ślady podziału na chłopów i panów widać w Polsce do dziś. O jego wpływie na polską kulturę i politykę mówili nasi paneliści:

Magdalena Bartecka, bohaterka i współtwórczyni filmu,
Olga Rodek – współtwórczyni filmu, Stowarzyszenie Folkowisko,
Rafał Derda – Partia Razem, moderator.

W trakcie dyskusji poruszono wiele ciekawych wątków. Olga Rodek narzekała na niepotrzebne podziały obecne w naszym myśleniu o polskim społeczeństwie:

Pokłosiem pańszczyzny jest twardy, antagonistyczny podział na elity i lud. Jest bardzo wąska grupa społeczeństwa, która uważa się za lepszą, bardziej predestynowaną do sprawowania władzy, do wyznaczania kierunków rozwoju i jest szara masa, którą trzeba tylko zarządzać. (…) A tak wcale nie musi być.

Z kolei Magdalena Bartecka zwróciła uwagę na to, że w naszej kulturze brak wystarczającej ilości elementów wiejskich:

Cała Polska kultura jest przekształcona przez filtr kultury szlacheckiej. I tak naprawdę przejawów tworzenia kultury przez mieszkańców wsi było mało. Także ze względu na to, że ludzie wsi, np. moi przodkowie, musieli pracować, więc nie mieli czasu, żeby tworzyć tę kulturę. A kiedy już to robili, to ich wytwory nie był ani doceniane, ani zachowywane.

Po szczegóły odsyłamy do nagrania z dyskusji zamieszonego poniżej.

Toruńskie spotkanie zostało zrealizowane we współpracy z pubem Koniec Świata i było częścią cyklu KID – Kino Innego Dokumentu.
Spotkanie w Chełmży zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem “Jak ni, jak jo” i Chełmżyńskim Ośrodkiem Kultury.