Razem Toruń na demonstracji w obronie Puszczy Białowieskiej

Członkowie naszego okręgu wzięli udział w demonstracji w obronie Puszczy Białowieskiej. Obecnie na terenie Puszczy dokonuje się szeroko zakrojonej wycinki drzew. W reakcji na to ekolodzy podjęli działania blokujące wycinkę. Jednak, aby trwale zaradzić temu problemowi, są potrzebne działania w Ministerstwie Środowiska.

Puszcza Białowieska jest kompleksem leśnym odznaczającym się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest obszarem istotnym również ze względu na zamieszkujące ją zwierzęta. Pod szczególną ochroną znajdują się mieszkające w Puszczy ptaki. Żyje tam najliczniejsza populacja wolnych żubrów.

w obronie puszczy Adrian Stelmaszyk i Marcin Zyśk

Jako Razem konsekwentnie opowiadamy się przeciwko wycince dokonywanej w Puszczy. Działania Ministerstwa Środowiska pod kierownictwem Jana Szyszki są szkodliwe dla natury. Puszcza Białowieska jest naszym wspólnym dziedzictwem, za które jesteśmy odpowiedzialni. Naszym obowiązkiem jest zachowanie jej dla przyszłych pokoleń.

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>