Petycja do Prezydenta Torunia

Mieszkanki i mieszkańcy Torunia wystosowali petycję do Prezydenta Miasta z prośbą o interwencję w związku z epatowaniem przez Fundację Pro – Prawo do Życia drastycznymi zdjęciami na terenie Starówki. Okręg Toruński Partii Razem w pełni popiera tę petycję i zachęca do jej podpisywania.

Toruńska Starówka jest wizytówką miasta, a każdego dnia jej ulicami wędruje setki osób, nie tylko miejscowych. Wśród nich dużą grupę stanowią dzieci w różnym wieku, zarówno te spacerujące z rodzinami, jak i uczestniczące w szkolnych wycieczkach. Narażone są one na oglądanie drastycznych banerów ze zdjęciami abortowanych oraz poronionych płodów, zestawianych dodatkowo ze zdjęciami Hitlera czy krematoriów. Takie widoki mogą mieć bardzo negatywny wpływ na dziecięcą psychikę, nie są również komfortowe dla wielu dorosłych. Szanujemy prawo każdego do wyrażania własnych poglądów, nie godzimy się jednak na to, aby zmuszać przy tym innych do styczności z tak brutalnymi formami przekazu.

Prezydent Michał Zaleski wydał za pośrednictwem rzeczniczki oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że “porządek publiczny nie jest naruszany, nie można mówić o zagrożeniu zdrowia ludzi czy mienia w znacznych rozmiarach”. Nie zgadzamy się z tą interpretacją, ponieważ w naszej ocenie omawiana sytuacja stanowi ewidentne naruszenie porządku publicznego. W związku z tym wzywamy Prezydenta, aby wykorzystał istniejące instrumenty prawne i przy kolejnych demonstracjach wyznaczał obserwatora, który mógłby szybko zareagować na podobne epatowanie brutalnością w przestrzeni publicznej.

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>